Hälsokontroll

Genom hälsokontroll varje eller vart annat år, kan dolda sjukdomar tidiga-upptäckas eller förebyggas

Vi erbjuder hälsokontroller av olika omfattning.

Hälsokontroll typ 1:
Allmän läkarundersökning,enklare blodanalys(blodvärde samt socker),urintest avseende socker och äggvita,lungfunktionstest(s.k.peak flow),synprövning samt längd och vikt.

Hälsokontroll typ 2:
Allmän läkarundersökning,omfattande blodanalys (hemogram,socker,leverenzymer,kolesterol,triglycerider,njurfunktionsprov, PSA för män samt urat),urintest avseende socker och äggvita,lungfunktionstest(s.k.peak flow),synprövning samt längd och vikt.

Hälsokontroll typ 3:
Samma omfattning som typ 2 och dessutom lung-röntgen.

Idris A.© 2022
Powered by Webnode
Create your website for free!