Läkarbesök

Listning på annan mottagning utgör inget hinder för besök.

Vi erbjuder akuta tider utan tidsbeställning ("Drop in")


Måndag-Fredag kl.09.00-10.40.

Läkarbesök övriga sjukdomsfall, hälsokontroll, vaccination samt intyg;

Ring oss för tidbokning på tel; 08-28 06 00.

Läkarbesök hos oss kräver ingen s.k. "listning".Alla kan komma till mottagningen (såväl vuxna som barn).

Listning på annan mottagning utgör inget hinder för besök.

För EU-medborgare från andra länder än Sverige gäller sjukförsäkringen om giltigt EU-sjukv.kort medtages.

För utländska medborgare från "icke konventionsländer" gäller inte sjukförsäkringen, varför särskild taxa tillämpas i dessa fall.

Idris A.© 2022
Powered by Webnode
Create your website for free!